IDZERDA dag

Op woensdag 6 november 2019 wordt van 10.00 uur tot 21.00 uur de IDZERDA dag georganiseerd ter herdenking van 100 jaar radio. Door de VRZA is deze dag i.s.m. een aantal leden geïnitieerd.

Het zendevenement wordt zo mogelijk op alle banden gehouden vanuit de locatie KURHAUS in Scheveningen en Dekkerhoek 5 a/b te Den Haag. Op deze dag zullen wij de speciale call PA100PCGG gebruiken. Van de afdeling hebben zich al enkele deelnemers aangemeld. Wilt u zich nog aanmelden doe dat dan via het het e-mailadres vrzakgl@gmail.com. Meer informatie kunt u in de CQ-PA 9 teruglezen vanaf bladzijde 42.

CQ World Wide SSB contest

In het weekend van 26 en 27 oktober doen we met de afdeling weer mee met de CQ World Wide SSB. De afdeling zal hier in participeren met de call PA6V vanuit de bunker in Oegstgeest. De start is op zaterdag 02.00 uur en eindigd op maandag 01.00 uur. Let op de tijden zijn LT (local time).

Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij steven@pa6v.nl of via www.pa6v.nl, hier kunt u eventueel uw voorkeur al invullen.

VRZA Kagerland Maandelijkse Tafeltjesverkoop

Op veler verzoek en teruggrijpend op het succes van de eerste proef in januari Organiseert onze afdeling op donderdagavond 26 september, weer een “Tafeltjesverkoop” op ons honk in het “Onderdak” te Sassenheim. De vriendschappelijke en gezellige sfeer die er in januari op die avond was, is mede de reden, dat er door de leden om herhaling van dit gebeuren is gevraagd.

En het succesvol tegen een vergoeding helpen verhuizen van allerlei aangeboden goederen , was voor de tafelhouders achteraf ook de moeite waard. De opzet van dit gebeuren was, om op iedere laatste donderdag avond van de maand een tafeltjes verkoop te houden. Met het enthousiaste animo voor dit club gebeuren, en als dit ook zo blijft, willen we in het vervolg iedere laatste donderdag van de maand dit herhalen. De gang van zaken is als volgt:

Deelname is kosteloos. Er zijn op de avond vier tafeltjes ( 85×85 cm.) beschikbaar. Er zijn nog enkele tafeltjes beschikbaar, dus neem contact op met Maarten.

Hoe krijg je een tafeltje?
Je kunt je via e-mail aanmelden bij ; Maarten PA3ATV – watford31@gmail.com.

VERON leden zijn uiteraard ook van harte welkom om leuk mee te doen.

Wie zich het eerst meldt krijgt tafeltje één en dan in volgorde de andere drie. Er zal duidelijk worden gecommuniceerd over de toewijzing. De datering en tijd op de aanvraag e-mail wordt de leidraad. Deelnemers aan de vorige tafeltjes verkoop zijn tot nader order uitgesloten.

Tip voor de tafelhouder: Zorg voor voldoende wisselgeld munten!

Waar?
Oude School / Theater “Het Onderdak”, Ruimte 6
J. P. Gouveneurlaan 40/a, hoek Parklaan Sassenheim.

Aanvang 20.00 uur. Tafelhouders kunnen vanaf 19.30 hun tafel inrichten.

De ruimte van de lokaliteit is beperkt, faciliteiten zijn:
Zitgelegenheid een beknopt bar assortiment, kapstokken, nette toiletten.
En natuurlijk veel gezelligheid bij het onderling QSO!

Tot ziens op 26 september aanstaande.

Website PI4KGL is verhuisd.

De website van PI4KGL is verhuisd naar de IT infrastructuur van de VRZA.

Zoals je zult merken werkt nog niet alles, maar hier zal de komende dagen aan gewerkt worden.
Zeer veel dank gaat uit naar Simon – PA9TV die op de achtergrond het meeste werk heeft gedaan.

Nog heel even geduld dus.

Jubileum: 40 jaar Kagerland

Het grandioze jubileum en de BBQ van het 40 jarig bestaan van de VRZA Afdeling Kagerland PI4KGL op 17 augustus op de zendlocatie in Oegstgeest. Uiteindelijk op de avond, 5 leden van het landelijk VRZA bestuur, 47 afdelingsleden en 3 afdelingsleden van de Veron Afdeling Leiden.

Eindelijk was het dan zover, op zaterdag 17 augustus zou het gaan gebeuren. Na het braamstruik en onkruidvrij maken van het terrein, dank mannen en vrouwen voor jullie tomeloze inzet, kon er begonnen worden met het opzetten van de tenten. Voor de zaterdag was de weersvoorspelling niet zo best, maar het lukte om de tenten droog op te zetten. Dat was maar gelukkig ook, want in de nacht van vrijdag op zaterdag en de zaterdag ochtend vielen er heel veel emmertjes naar beneden. In de middag is het opgeknapt en is het droog gebleven. 

De BBQ welke we door een catering bedrijf hebben laten uitvoeren loog er niet om en er bleef zelfs nog wat over. Zelfs leden van de “oude garde” hebben hun gezicht laten zien en waren er nog 2 personen uit het oprichtingsjaar!

       

De oprichtdatum was al eerder dit jaar, in januari hebben wij al een mooie en tastbare schaal mogen ontvangen van het bestuur, maar was het geen weer voor het buitengebeuren. De zilveren schaal is dus voor deze gelegenheid weer van zijn plek gehaald en nu “pro forma” nogmaals uitgereikt (zie foto) Wij danken dan ook de bestuursleden die op deze avond aanwezig waren en hopen ze wederom te ontmoeten bij het volgende jubileum?

     

Op de foto reikt Ruud Haller PA3RGH Voorzitter van de VRZA de zilveren 40 jarige jubileum schaal uit aan Wim Visch PG9W Voorzitter van de Afdeling Kagerland.

Update DQB

Binnen onze regio bieden wij  een QSL service aan. Indien er QSL kaarten voor u zijn,  kunt u deze inleveren en afhalen op de afdelingsbijeenkomst van VERON-afdeling Leiden tijdens alle bijeenkomsten en via VRZA-afdeling Kagerland.  De QSL-manager is Fred Bey PA7FB

Via het contactformulier kunt u een afspraak met hem maken 

Hieronder een aantal belangrijke zaken aangaande het inleveren van de QSL-kaarten!

Inleveren/ophalen van QSL-kaarten:

QSL-kaarten kunt u, behalve in juli, inleveren dan wel ophalen op de afdelingsbijeenkomsten van de VERON (elke derde dinsdag van de maand). Ook is er een service via VRZA-afd. Kagerland.

Adreswijzigingen:

Leden die verhuizen naar een andere regio moeten dit zelf kenbaar maken bij het DQB met een verhuisbericht. Maar ook de RQM’s van de oude en de nieuwe regio willen graag geïnformeerd worden omdat het momenteel meer dan drie maanden duurt voordat zij geïnformeerd zijn door het DQB. Gebruik hiervoor de website DQB-Manger. Je kan via deze website een wachtwoord aanvragen om al je gegevens te wijzigen. Ga je bijzondere roepletters gebruiken voor bijvoorbeeld een evenement meld dit voor de VERON bij dqb@veron.nl en bij de VRZA via dqb@vrza.nl.

Enige tips bij het invullen van de QSL-kaarten:

  • Zet altijd achter op de kaart, rechtsboven, in duidelijke blokletters de roepletters of het luisternummer van het tegenstation. Dit geldt ook voor dubbelzijdig gedrukte kaarten!
  • Moet de kaart naar een QSL manager, dan dit er onder vermelden en onderstrepen
  • Verander niets bij het invullen van een kaart, maar neem bij een vergissing een nieuwe kaart. Elke doorhaling kan een kaart ongeldig maken bij de aanvraag van certificaten.
  • Controleer of in het desbetreffende land een QSL bureau is. Controleer de lijst op de website van de IARU.

Het formaat van de QSL kaart:

Het formaat 9 x14 cm is internationaal vastgesteld. Dit geld ook voor special-event kaarten. Het komt regelmatig voor dat deze stukken groter zijn met als gevolg dat deze geknakt en beschadigd bij uw tegenstation aankomen. Uw QSL kaart is wel u visitekaartje en het is jammer als het beschadigd aankomt.

Waarom krijgt u QSL kaarten terug?

Om verschillende redenen:

  • Het tegenstation accepteert geen QSL of is ‘Silent Key’;
  • het zijn landen zonder QSL bureau of het betreffende bureau verzorgt alleen QSL-kaarten van leden. Controleer dit via de DQB-Manager
  • Roepletters zijn onduidelijk of te slecht geschreven

73 Fred PA7FB  RQM afd.Leiden

pa7fb@veron.nl of bellen op 0615054312 het liefst op maandagavond tussen 1900 en 2100 uur.

Voor meer informatie over de QSL service klik hier.

 

Tafeltjesverkoopavond

Hallo beste OM’s ,

Even reactie op de heel gezellig verlopen “tafeltjesverkoopavond” van afgelopen donderdag 31 januari in ’t Onderdak te Sassenheim.

De vooraankondiging, dat deze avond als proef is georganiseerd. Het idee om de clubavonden sociaal en dan ook technisch weer aantrekkelijker te maken voor een bezoek.

De vier tafels met voor de bezoekers interessante en ook niet …interessante spullen, waren goed bezet. De leden opkomst was ruim boven het gemiddelde, en er heerste onder de bezoekende leden een vrolijke atmosfeer. Het zou ook leuk zijn als Veron leden de volgende keer hun weg naar de volgende Tafeltjes verkoop (28-03-’19) in het Onderdak zouden vinden.

De gekozen stelling van maximaal 4 tafels bleek in de praktijk een juiste keuze. Aanbod en afnemers waren in evenwicht. Tenslotte als er teveel aanbod is, en te weinig bezoeker / kopers in deze beperkte ruimte, dat werkt niet.

Het verkopen en kopen ging heel geanimeerd, en bij een korte info ronde langs de tafels waren de reactie goed. Vooral de gemoedelijkheid kwam als punt naar voren.

Bij het afsluiten is door mij (PA3ATV) aan de nog aanwezigen gevraagd wat ze ervan vonden, ook nu waren de reacties, als heel leuk en gezellig, voor herhaling meer dan vatbaar.

De volgende tafelverkoop is in overleg met het bestuur op donderdag 28 maart gepland.

Niet de laatste donderdag van de maand februari, dan houdt de afdeling VRZA Kagerland zijn jaarlijkse ledenvergadering in het clubhonk. Daarna is bij verder succes, de tafeltjes verkoop weer de laatste donderdagavond van de maand.

Geïnteresseerden kunnen zich nu voor een plek in maart bij bestuurkgl@vrza.nl aanmelden.

Er zijn max. 4 tafeltjes beschikbaar. Wie het eerst komt…

Vriendschappelijke groet,
Maarten PA3ATV, Jaap PA8VK