Tefeltjes Verkoop


Op de bovenstaande foto ziet u iets van de gezellige tafeltjes verkoop. Voor deze verkoop hoeft u geen huur te betalen voor de tafel, maar het is gewoon leuk om wat overtollige spullen te verkopen.

Omdat de organisator Maarten Rueb – PA3ATV er even tussenuit was is de gang er een beetje uitgegaan. Maarten is er weer en de bedoeling is dat dit weer elke laatste donderdag van de maand gaat plaatsvinden.

Aanmelden altijd via Maarten – watford31@gmail.com en het komt voor elkaar.

Tafeltjesverkoop

Tafeltjesverkoop

In Januari van dit jaar is aan de regelmatige aanwezige OM’s op de clubavond de vraag gesteld wat te doen om deze clubavonden voor een groter aantal amateurs nog aantrekkelijker te maken. Het idee is naar voren gebracht om, naar goed voorbeeld, van de in de UK zo succesvol door dames gehouden “Kitchin Table Sales” te adopteren. Het idee is dat door enthousiaste dames allerlei kleding en andere huisraad goederen op een keukentafelformaat te koop aan te bieden aan de aanwezige geïnteresseerden.

                     

Groot succes?

Het idee was dus geboren om een soortgelijke table sale te gaan organiseren, maar dan met amateurspulletjes, op iedere laatste donderdag van de maand. Op 31 januari j.l. hebben we een eerste proef gedaan. Deze avond is met met veel plezier en grote mate van gezelligheid goed ontvangen. De “handel” met elkaar is deze avond toen goed verlopen. Maar zoals bij alle nieuwe activiteiten, is er een tijd van het inwennen en appreciëren van deze nieuwe dingen nodig.

Tweede proef

Op donderdag 26 september j.l. hebben we daarom wederom een proef met de tafeltjesverkoop georganiseerd. Ook deze 2e tafeltjesverkoop was succesvol. Er was wederom sprake van een gezellige clubsfeer, en er melde zich nieuwe gezichten om aan deze verkoping mee te doen. De foto’s geven een kleine impressie van deze avond.

                     

Doe mee!

Middels dit artikel willen wij u oproepen om ook mee te doen aan deze tafeltjesverkoop. Kijkt u eens rond in uw shack, in uw schuur, in uw opslag etc. om te kijken of er spulletjes bij zijn die op deze verkoop van eigenaar kunnen wisselen. De spulletjes moeten wel enigsinds ‘amateur gerelateerd’ zijn.

Het plan is om op donderdag 31 oktober aanstaande een volgende proef te doen met deze tafeltjesverkoop.

                     

Hoe krijg je een tafeltje?

Je kunt je via e-mail aanmelden bij: Maarten PA3ATV – watford31@gmail.com.

VERON leden zijn uiteraard ook van harte welkom om mee te doen aan de verkoop.

Toewijzing van de tafels vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst. Er zal duidelijk worden gecommuniceerd over de definitieve toewijzing. Deelnemers aan een eerdere tafeltjesverkoop zullen geduldig moeten zijn. Voorrang gaat uit naar nieuwe aanmeldingen. Er zijn per verkoping 4 tafels beschikbaar, en op dit ogenblik is al één tafel gereserveerd.

Tip voor de tafelhouder: Zorg voor voldoende wisselgeld in de vorm van munten!