AALV 2024 VRZA afd. Kagerland

Op 18 april vindt om 20.00 uur de Algemene Afdelings Ledevergadering plaats in Theater ’t Onderdak in Sassenheim.
Alle afdelingsleden hebben per e-mail een uitnodiging ontvangen, vergezeld van de agenda en de notulen van vorig jaar.

Daarin staan ook alle verdere details.

 

BALV 15 februari 2024

 Op 15 februari kwamen de leden van Kagerland bijeen in ‘t Onderdak te Sassenheim. Er stond slechts één punt op de agenda, n.l. het wel of niet in stand houden van de shack in Oegstgeest. We vonden dit als bestuur een dermate belangrijk vraagstuk, dat we hadden besloten hierover de leden te raadplegen. We doen bij Kagerland tenslotte niet aan ivoren torentjes en willen graag horen hoe jullie in de materie staan.

Het terrein aan de Kwaaklaan in Oegstgeest is enige tijd geleden wederom van eigenaar gewisseld. Sterker nog: het terrein is nu in tweeën opgesplitst en heeft dus twee eigenaren. De eigenaar van het gedeelte waar de grote bunker staat heeft onze tussenpersoon (Wim Visch) gesommeerd om alle antennemasten op korte termijn te verwijderen, zonder mogelijkheid om deze weer terug te mogen plaatsen. Daarmee verdween dus automatisch alle waarde van de shack om te kunnen contesten op HF.

Het andere gedeelte van het terrein, waar de kleine zendbunker staat, beschikt slechts over twee Procom antennes voor 2/70 in de grote mast en nog wat draadantennes. Bovendien is de toekomst van onze mogelijkheden om daar aanwezig te blijven nogal onzeker. Wij vonden het onverstandig om daar veel geld in te pompen, aangezien het jullie geld is (zo werkt dat in een vereniging). Daarnaast zouden we niet weten hoe we daar een nieuwe HF beam moeten plaatsen, want daar is nauwelijks ruimte voor. Bovendien zou die beam dan zó laag komen te staan dat hij nauwelijks bruikbaar is.

Kortom: stemmen dus. Er waren twee stem opties; de shack aanhouden (met de zekerheid dat we daar voor geruime tijd kunnen blijven zitten), of de shack afstoten.

Uitslag stemming:

Shack onder voorwaarden aanhouden: 14
Shack verlaten: 20
Blanco stem: 1
Ongeldige stem: 1

De leden hebben gesproken…..

 Het mag duidelijk zijn dat de afdeling vanaf heden geen enkele bemoeienis meer heeft met het terrein. Een algemeen uitgesproken wens was, dat we naarstig op zoek gaan naar een nieuwe zendlocatie, waarbij de voorkeur uitgaat naar een plek waar zowel gezonden kan worden, als gesocialized. Voor dat laatste hebben we ‘t Onderdak, maar het behoeft geen nader betoog dat dat beter kan. Het bestuur deelt die mening zeer zeker en roept iedereen nogmaals op om uit te zien naar een dergelijke plek. Zelf zijn we ook goed aan het rondkijken. Hoe leuk is het om iets totaal nieuws op te bouwen met z’n allen?

Mail je suggesties naar: vrzakgl@gmail.com 

73 de Gert – PD0CT

Bestuurslid & PR manager
VRZA afd. Kagerland

 

Buitengewone Afdeling Ledenvergadering

Leiden 29 januari 2024

Geachte leden van de afdeling Kagerland van de VRZA.

Graag wil ik u uitnodigen voor een buitengewone afdeling ledenvergadering op donderdag 15 februari aanstaande om 20:00 uur in het Cultureel Centrum ’t Onderdak
J.P. Gouverneurslaan 40A – Lokaal 6  2171 ER  Sassenheim.

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om 2 redenen.

De eerste reden is dat de beheerder van het terrein aan de Kwaaklaan vindt dat wij als bestuur daar de installatie verwaarloosd hebben en hij daarvoor een behoorlijke hoeveelheid geld wil hebben om deze weer in een dusdanige staat te brengen dat wij daar weer contesten kunnen gaan draaien.

Wij als bestuur vinden het een  investering die wij niet zonder toestemming van de afdelingsleden kunnen toezeggen.

De tweede reden is dat wij als bestuur liever zien dat er een ontmanteling van de installatie aan de Kwaaklaan plaatsvindt, wat wil zeggen dat wij onze zender en andere eigendommen er weghalen.

De  meeste antennes zijn in zo’n staat dat we die beter aan de oud ijzerboer kunnen meegeven en als wij een ander onderkomen vinden wij weer met een frisse start de afdeling kunnen opbouwen.

Mocht u als afdeling vinden dat er voor de eerste reden moet worden gekozen, er ook een  nieuw bestuur mag aantreden. Wij stappen dan op en leggen onze taken neer.

Als er voor de tweede optie wordt gekozen, verwachten wij wel een actieve deelname van de leden om de installatie aan de Kwaaklaan te ontmantelen.

Met vriendelijke groet,

Henk Smits PE1KFC,

Voorzitter afd. Kagerland

Kagerland Kerstbingo

Op donderdag 21 december is het weer zover. Je bent hartelijk welkom bij de jaarlijkse Kagerland Kerstbingo!

Er zullen een aantal ‘kleine’ rondes gedraaid worden, waarbij alle prijzen dit keer hobby-gerelateerd zijn. De prijs voor een bingokaart is € 2,– en je mag er zoveel kopen als je wilt.

Hierna draaien we de ‘grote’ bingoronde, met als hoofdprijs een prachtig dualband setje (2/70) van Anytone, incl. programmeerkabel. Deelname aan deze ronde kost € 5,– per kaart.

Uiteraard hopen we weer op een grote opkomst. Het zal zich afspelen in Theater ‘t Onderdak te Sassenheim. De zaal opent zoals gebruikelijk om 19.30 uur en de eerste bingoronde zal rond 20.00 uur aanvangen, zodat je ruimschoots de gelegenheid hebt om je kaarten te kopen.

Betalen kan zowel contant als per PIN.

Binnenkort ontvangen de Kagerland-leden overigens ook een uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie, welke gepland staat op 4 januari 2024.

Graag tot de 21e!

VRZA QSO Party

Uiteraard zal onze afdeling ook weer meedoen met de jaarlijkse QSO Party vanuit de clubshack in Oegstgeest.

Ervaar hoe het is om met een Procom op 105 meter hoogte en een flinke klap vermogen contacten te maken met andere clubstations en zelfstandige amateurs. Uiteraard kun je ook kiezen voor een van de Yagi’s. Schrik er dus niet van als je na je ‘QRZ’ opeens een Belg aan je staart hebt hangen op 2 meter FM! Dat vinden wij n.l. heel normaal….

Nog even voor de goede orde: de VRZA QSO Party is dus géén contest! Je hebt alle tijd om een leuk QSO te maken, dus geen vluchtige, snelle contacten in de trent van “5/9, 73, QRZ?” Er worden dus ook geen punten uitgewisseld en het is gewoon ontzettend relaxed en gezellig.

Het vindt plaats op zondag 19 november van 13.00 tot 16.00 uur. De gebruikte banden zijn uitsluitend 80m (van 3.650 tot 3.750 MHz) en 2m, zowel in FM als SSB smaak.

Je kunt natuurlijk zomaar even binnenlopen, maar we zouden het wel fijn vinden als we wat operators op voorhand kunnen noteren. Dat kan d.m.v. een emailtje naar Steven PD7K, onze contestmanager: steven@pa6v.nl


Rondeleider(s) gezocht!

Zoals bekend is vindt onze clubronde wekelijks plaats op zaterdagavonden vanaf 20.00 uur via de Pi2NWK repeater, welke staat opgesteld in Leiden-West.
Sinds we (al een behoorlijk lange tijd) gebruik maken van dit relaisstation is dit net uitgegroeid tot een druk begrip, met nog steeds een toenemend aantal inmelders.
Niet alleen binnen onze regio, maar ook landelijk, aangezien het ook wordt door-gerelayeerd op TeamSpeak kanalen, waarbij het signaal m.b.v. WebSDR wordt opgepikt.

Ondergetekende heeft zich hier altijd enthousiast voor ingezet en eigenlijk had ik nooit gedacht (gehoopt) dat ik dit bericht moest opstellen.
Dat doe ik echter wel, met pijn in mijn hart.

Wegens toenemende gezondheidsklachten ben ik voor een langere periode niet meer in staat om dit net te leiden.
Ik sta op de wachtlijst voor enkele chirurgische ingrepen, met een lange hersteltermijn daarna.
De verwachting is dat het ergste achter de rug is in het voorjaar, of wellicht de zomer van volgend jaar, maar ik gok op de eerste.

Ik zou het doodzonde vinden als dit wekelijkse samenzijn hierdoor komt te vervallen.
We zijn m.a.w. dus voor enkele maanden op zoek naar een plaatsvervangende rondeleider / -leidster.
Ook bestaat de mogelijkheid om dit per toerbeurt te doen, mits alle rondes maar op een consequente manier worden geleid door deze zendamateurs.

Stuur je reactie maar naar mijn privé email adres, dat is het makkelijkst:


gert170365@gmail.com

Verder wil ik graag nog even de aandacht vestigen op de ‘Tafeltjesavond’, welke zich elke derde donderdag op de club afspeelt.
Dit heeft inmiddels een structureel karakter gekregen en het is altijd reuze gezellig!
Bovendien is het de uitgelezen gelegenheid om hobby-gerelateerde zaken aan te bieden.
Wanneer je echter stiekem de deegroller of mattenklopper van je XYL wilt verpatsen, hebben we daar uiteraard ook begrip voor en knijpen we wel een oogje toe…. 😇

Theater ’t Onderdak
JP Gouverneurlaan 40a
2170 AC Sassenheim

Reserveer je tafeltje vooraf bij Henk PE1KFC: 

pe1kfc@gmail.com

Fijne week en good DX!

73 de Gert PD0CT / Pi4KGL

Bestuurslid & PR Manager
VRZA afd. Kagerland

Kees PA3FEA silent key

Op woensdag 20 september 2023 overleed ons lid, Kees van Daalen PA3FEA, op 90-jarige leeftijd. Kees bezocht regelmatig de club-bijeenkomsten van zowel VERON afd. Leiden, als die van VRZA afd. Kagerland. De laatste jaren werd het helaas voor hem te moeilijk om de bijeenkomsten bij te wonen.
Wij wensen zijn familie, vrienden en bekenden veel sterkte gedurende deze moeilijke periode.
Bestuur VRZA afd. Kagerland.

VRZA Kagerland BBQ

Jazeker, hij komt er weer aan en uiteraard hopen we op weer net zo’n grote opkomst als vorig jaar! We hebben hem gepland op:

 Zaterdag 26 augustus 2023

Aanvang: 17.00 uur

 Net als voorgaande keren zal het ook dit jaar weer plaatsvinden op het shackterrein, gelegen aan de Kwaaklaan in Oegstgeest. De kosten hiervoor bedragen € 15,– p.p. Dat is inclusief een drankje naar keuze en onbeperkt eten. De overige drankjes daarna kunnen zowel contant als via PIN ter plaatse worden afgerekend.

 Je moet je wel van tevoren aanmelden per e-mail, zodat we de inkoop daarop kunnen afstemmen. De deadline sluit op 14 augustus, dus wees op tijd! Het adres is: vrzakgl@gmail.com o.v.v. je naam, je callsign/SWL nummer en het aantal personen.

Het inschrijfgeld dient ook uiterlijk op 14 augustus te zijn overgemaakt op IBAN nummer: NL17 INGB 0005 4322 96 t.n.v. VRZA afd. Kagerland.

 Vergeet ook hierbij niet je call/SWL nummer te vermelden bij de opmerkingen, zodat we kunnen zien van wie de overschrijving afkomstig is.

 

⚠️’t Onderdak gesloten⚠️

Hierbij willen we jullie er graag op attenderen dat het clubhonk in ’t Onderdak te Sassenheim op drie data gesloten zal zijn en er derhalve geen clubavond zal plaatsvinden.
  • Donderdag 27 april (Koningsdag)
  • Donderdag 4 mei (Dodenherdenking)
  • Donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) 

Op alle overige donderdagen zijn jullie natuurlijk van harte welkom in lokaal 6 vanaf 19.30 uur.

Nieuw bestuur Kagerland!

Op 6 april j.l. vond de jaarlijkse AALV plaats in Theater ’t Onderdak te Sassenheim, met o.a. de verkiezingen voor het nieuwe bestuur.

Lia PA11601, Wim PG9W, Steven PD7K en Willem PA3WRB waren aftredend en niet herkiesbaar. Henk PE1PYZ was ook aftredend, maar herkiesbaar. Leo PA11277 en Gert PD0CT waren aanblijvend.

We mochten twee nieuwe bestuursleden binnen de gelederen verwelkomen, n.l. Henk PE1KFC en Ton PA3DXH. Van harte welkom en veel succes jongens!

De bestuurssamenstelling ziet er thans als volgt uit:
  • Voorzitter: Henk Smits – PE1KFC
  • Secretaris: Leo de Vogel – PA11277
  • Penningmeester: Ton Pfundt – PA3DXH
  • Bestuurslid & Facilitair Manager: Henk Kranenburg – PE1PYZ
  • Bestuurslid & PR Manager: Gert de Jonge – PD0CT
Er is veel werk te verzetten, maar dat komt helemaal goed. Iedereen hartelijk dank voor het in ons gestelde vertrouwen en graag tot snel! 👊