De LOCATOR CONTEST

Afgelopen dinsdag 11 mei hebben we vanuit de shack weer de locator contest gedraaid en met het stokje in de mast met België gewerkt en met Grouw 132 km met prima signalen. Het is jammer dat we ondanks de aankondiging op 6 mei maar heel weinig afdelingsleden gewerkt hebben.

De WAP (Worked All Provinces) contest

Beste OM’s en YL’s, Op zaterdag 12 juni 2021 wordt de 53e Worked all Provinces Contest gehouden.

Het doel van deze contest is het werken van zoveel mogelijk stations in zoveel mogelijk Nederlandse provincies. Extra multipliers kunnen gescoord worden door verbinding te maken met de VRZA-afdelingen met de verenigingscalls inclusief PI4CQP/a en PI4VRZ/a. Clubstations Als clubstation kun je uiteraard meedoen aan de WAP-contest. Hiermee kun je punten verdienen voor het klassement van de afdelingsbeker. Gelukkig zijn de Coronamaatregelen versoepeld en is de avondklok weer afgeschaft en hopelijk kunnen de afdelingen weer in de clubshack samenkomen om met de contestcrew op gepaste afstand deel te nemen maar misschien maken jullie er wel een velddag van. VRZA afdelingen die deelnemen kunnen mij uiterlijk 2 juni per mail laten weten of ze als afdeling deel gaan nemen. Jullie zullen vanaf 10 juni 2020 op de landelijke website vermeld worden zodat alle deelnemers weten naar welke stations ze uit kunnen luisteren om extra multipliers te verdienen.

Individueel
Als individu ben je natuurlijk ook welkom om mee te doen en je log in te sturen. Je kunt alleen thuis of op een buitenlocatie lekker vrij en/of hoog ergens gaan zitten als portabel station. Vanaf 10 juni kun je de deelnemende VRZA clubstations, die zich vooraf hebben aangemeld, op de website van de VRZA vinden zodat je kunt zien met welke stations je extra multipliers kunt verdienen. Afdelingsbeker Met de verbindingen die in de WAP contest gemaakt worden kunnen door alle deelnemende VRZAleden ook punten verdiend worden voor de VRZA-afdelingsbeker voor de afdeling waar ze bij staan ingeschreven We hopen dat het weer een gezellige contest wordt en dat er veel van de 17 VRZA afdelingen mee gaan doen samen met PI4VRZ/A en PI4CQP/A. Met vriendelijke groet, Karin Mijnders PA2KM contestmanager NLC en WAP.

Regelement WAP
De zaterdag van het tweede volle weekend in juni 1400-20.00 UTC (16.00-22.00 LT)

Deelname
Aan de WAP contest kan worden deelgenomen door Nederlandse (inclusief de BES eilanden) en buitenlandse zend- en luisteramateurs en groepsstations in de volgende secties.

Sectie A: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor multi operators.
Sectie B: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor single operators.
Sectie C: 2 m en 70 cm band voor single N-amateurs.
Sectie D: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor luisteramateurs.
Sectie E: All band (6m + 4 m + 2 m + 70cm en hoger), buitenlandse stations

Verbindingen Voor de contest tellen alleen de verbindingen mee die zijn gemaakt binnen de geldende tijden en waarvan alle gegevens correct zijn uitgewisseld. Dubbele en crossband verbindingen en verbindingen gemaakt via relaisstations e.d. mogen niet worden meegeteld. Elk station mag één maal per band worden gewerkt. Voor sectie D geldt dat elk station per band maximaal 3 keer in het log mag voorkomen. Uitwisselen Met elk station dient te worden uitgewisseld: ➢ Rapport en volgnummer (per band met 001 beginnen) ➢ Voor een station binnen de Nederlandse grenzen de afkorting van de provincienaam van waaruit wordt gewerkt.

Dit zijn; GR= Groningen, FR= Friesland, DR= Drente, OV= Overijssel, GD= Gelderland, FL= Flevoland, UT= Utrecht, NH= Noord-Holland, ZH= Zuid-Holland, ZL= Zeeland, NB= Noord-Brabant, LB= Limburg.

➢ Voor alle stations buiten de Nederlandse grenzen de QTH- locator van waaruit wordt gewerkt. Multipliers Als multipliers tellen per band;
➢ De gewerkte provincie. ➢ De prefixen PJ4, PJ5 en PJ6 ➢ Het clubstation PI4VRZ/A van de VRZA. ➢ Het clubstation PI4CQP/A de redactie van CQPA. ➢ Alle 17 VRZA afdelingsstations; – Achterhoek PI4AVG – Oost-Brabant PI4EHV – Flevoland PI4FLD – ‘t Gooi PI4VGZ – Groningen PI4GN – Haaglanden PI4DHG – Helderland PI4ADH – Kagerland -PI4KGL/PA6V – Eemland PI4RCB – Noord-Limburg PI4VNL – Zuid-Limburg PI4ZLB – Zuid-West Nederland PI4ZWN – Zuid Veluwe PI4EDE – IJsselmond PI4YSM – Twente PI4TWN – Amsterdam PI4ASD – Drenthe PI4VDR ( De afdelingsstations kunnen tijdelijk een speciale call gebruiken) De clubstations die zich hebben aangemeld zullen vier dagen van tevoren op de website vermeld worden. Qso punten. Ieder Nederlands station, ook de stations van de BES eilanden Bonaire PJ4, St. Eustatius PJ5 en Saba PJ6, is 10 qso punten waard, ieder buitenlands station 1 punt Score De score is het totaal aantal QSO punten van alle banden bij elkaar opgeteld, maal het totaal aantal behaalde multipliers van alle banden bij elkaar opgeteld. Afdelingsbeker De behaalde punten door VRZA leden en VRZA-afdelingsstations tellen mee in het klassement voor de afdelingsbeker. (zie hiervoor het reglement van de afdelingsbeker). Logs Van de tijdens de contest gemaakte verbindingen moet per band een log worden gemaakt waarin moet worden vermeld; ➢ Per verbinding: Tijd (UTC), call, band, beide cijfergroepen met de provincie of locator van het tegenstation en de mode. ➢ In de sectie D: Tijd (UTC), call, band, rapport, provincie of locator van het gehoorde station en de call van het tegenstation. ➢ Voor deze contest is een logprogramma beschikbaar in N1MM , maar het mag ook in een Word of Open Office document gezet worden. ➢ Downloaden kan via https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/vhf_wap-zip/ Uitleg over hoe verder in N1MM+: https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-supported/

Nou dit had dus makkelijk een nieuwsbrief kunnen worden, maar dan had er precies hetzelfde ingestaan.

INMELDEN OM MEE TE DOEN
Afdelingsleden worden verzocht/gevraagd om eens mee te doen, het is leuk om dit gezamenlijk te doen, niet allemaal tegelijk natuurlijk. Er wordt een schema gemaakt om bv een uurtje of zo mee te doen. Mogelijk komen we op 3 banden uit 70, 2, en 6 meter. Zijn er leden van een andere afdeling die mee willen doen ook gewoon aanmelden.
Voor iedereen volg de procedure vermeld in de kop van deze “Flash”

Ons clubstation PI4KGL zal meedoen met de contestcall PA6V

Dus doe allemaal mee en veel plezier.

PACC CONTEST 2021 en de LOCATOR CONTEST

Het eerste evenement staat voor de deur en dat is dinsdagavond om 20.00u de locator contest,  en op 13 en 14 februari staat de PACC op de lijst van 12.00 – 12.00u. Deze contesten klein en groot moeten alweer AFGEBLAZEN worden, redenen te over: De lockdown, de waterleiding van de shack is afgetapt i.v.m. de hevige aanhoudende vorst en kunnen we dus geen toilet gebruiken en het hek zit vastgevroren en de sleutel gaat niet in het bevroren slot. Naar verwachting gaat deze toestand zeker nog 14 dagen duren. Echt dikke vette pech voor ons. De operators die zich hebben opgegeven voor de beide contesten worden natuurlijk wel bedankt voor de spontane aanmeldingen en laten we hopen dat de zaken zich weer snel normaliseren zodat wij gezamenlijk weer onze hobby kunnen beoefenen. We houden u natuurlijk op de hoogte.

Friese 11 Steden contest

Op Zondag 22 november wordt ook weer de Friese 11 steden contest georganiseerd, het is een leuke contest met veel deelname en prima georganiseerd. Een prima contest om net als de QSO party de week daarop, lekker vanuit uw shack te doen in 3 uurtjes tijd. Wij moedigen jullie dan ook aan op als “single operator” lekker mee te doen. Het reglement voor de Friese 11 steden contest kunt u lezen in Nieuwsbrief 99.

Tijdelijk geen bijeenkomsten

Op het moment van schrijven, na de uitslag van het CORONA journaal, waarbij nogal rigoureuze maatregelen zijn aangekondigd hebben wij als bestuur unaniem in spoedzitting de volgende maatregelen genomen:

1) Daar het reizen en verplaatsen van personen zoveel mogelijk beperkt wordt, het mondkapje dringend aanbevolen wordt in openbare ruimtes en met max 4 pers. bij elkaar staan, wordt tot nader order maar minstens 4 weken vanaf nu geen bijeenkomst gehouden in het Onderdak. In de volgende nieuwsbrief wordt u verder geïnformeerd. Vanaf donderdag 15 oktober is er dus geen bijeenkomst.

2) De CQWW-SSB DX Contest gaat NIET door, diegene die zich hebben opgegeven, hartelijk dank. Ook de locator contest(en) en geplande bestuursvergadering in oktober gaat/gaan niet door. Helaas maar jammer, maar wij nemen het zekere voor het onzekere.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen en hopen dat we elkaar weer spoedig kunnen treffen in genormaliseerde omstandigheden.

De WAP contest

Deze contest wordt gehouden op 13 juni en het is de bedoeling om alle provincies te werken. Afhankelijk van het aantal operators, minimaal 2, zullen wij in de A-sectie meedoen, all mode multi operator. We kunnen maximaal met 4 operators per tijdseenheid meedoen, maximaal 2 per shack. We hebben de beschikking over 2 shack’s, dus zitten we niet in elkaars vaarwater.

De tijd is van 16.00 uur tot 22.00 uur local time (14.00 – 20.00 UTC)

Wil je meedoen? Geef u z.s.m. op via vrzakgl@gmail.com

Inmiddels hebben zich al 4 mensen aangemeld, maar schroom niet om je ook eens op te geven of mee te doen bij een oer Hollandse gezellige contest. Als organisatie zouden wij dat erg leuk vinden. Het lijkt erop dat de corona roet in het eten gooit, maar ook in de shack houden we ons ook aan de wettelijke 1,5 meter. Ondanks dat de regels wat lijken te versoepelen is hygiëne primair. Laat ons eens uw reactie weten.

De WAP contest

De WAP contest wordt dit jaar gehouden op zaterdag 13 juni aanstaande en het is de bedoeling om alle provincies in Nederland te werken. Afhankelijk van het aantal operators, minimaal 2, zullen wij in de A-sectie meedoen in all mode multi operator. We kunnen maximaal met 4 operators per tijdseenheid meedoen en maximaal 2 personen per shack. We hebben 2 shack’s dus zitten we niet in elkaars vaarwater.

De tijd is van 16.00 tot 22.00 uur local time (14.00 – 20.00 UTC )

Het reglement van de WAP contest kun u hier lezen: Reglement_52e_VRZA_WAP_contest_2020-2

Wil je meedoen, geeft je dan zo snel mogelijk op via vrzakgl@gmail.com

Deelname WPX Contest afgelast

Het bestuur van VRZA afdeling Kagerland heeft besloten om, in verband met het coronavirus, ook de deelname aan de WPX contest op 28 en 29 maart af te lasten. In een korte periode komen toch wel veel personen in een relatief kleine ruimte bij elkaar. Op een later tijdstip, als de zaken weer genormaliseerd, zijn zullen wij het contest programma weer oppakken.

Contest nieuws

NLC Contest:
Dankzij de vaste contesters op het clubstation, Henk PE1PYZ, Willem PA3WRB, Jan PD2DV en Wim PG9W hebben wij een 4e plaats met 13083 punten gescoord in de C-sectie. Samen met de “buiten” medewerkers Mariette PA1ENG, Frank PH2M, Steven PD7K, Hans PA3BDG en Peter PE1NXF, welke contest QSO punten aan het clubstation konden geven, heeft dit alles geleid tot de eerste plaats in de bekercompetitie. Zo zie je maar: “samenwerking maakt macht” HARTELIJK DANK voor jullie inzet.

Meteen hierop aansluitend, willen wij een oproep doen aan alle contesters om op toerbeurt eens mee te draaien met deze locator contest, dan kunnen we ook wat meer VHF/UHF activeren zoals 70cm, 4 en 6 mtr. Ook kunnen beginnende contesters ervaring opdoen in deze 3 uur durende en elke 2e dinsdag van de maand draaiende contest. Aarzel niet het is gezellig en er is koffie en thee. De eerstvolgende LOC contest is dinsdag 14 januari aanstaande.

PACC Contest:
Ook de PACC contest is aanstaande, deze wordt gehouden op 8 en 9 februari en duurt 24 uur. Start is 8 februari om 12:00 uur local time. Staat u al genoteerd als contester, dan kunt u zich opgeven via www.pa6v.nl of als u voor de eerste keer wil meedoen opgeven via steven@pa6v.nl Ook voor deze zeer leuke contest zoeken wij nog operators.

De bedoeling is dat we met de call PA6V en samen met andere Nederlandse stations de rest van de wereld werken. Wij zijn dus het doel van vele buitenlandse stations, meestal is het een drukte van belang en ook vaak weer hernieuwde kennismaking met bekende stations. Behalve een vaantje voor de medewerkers (operators) en een mogelijke eervolle vermelding in de boeken levert het verder niks op, alleen een hoop lol en samenwerking. Het inschrijfgeld voor de PACC bedraagd € 5,00 DOE MEE EN BELEEF HET EENS.