Gebouw ’t Onderdak (SEBO)

Gisteren 15 mei ontvingen wij ontvingen wij een bericht van ons onderkomen in Sassenheim welke wij hier 1:1 publiceren en wij hopen net als jullie dat we er weer gauw gebruik van gaan maken. Lees het aandachtig door.

Beste gebruikers,

Op dinsdagavond heeft minister-president Rutte tijdens de persconferentie aangekondigd dat naar alle waarschijnlijkheid vanaf woensdag 19 mei een aantal corona maatregelen wordt versoepeld.

Navraag bij de gemeente naar de mogelijkheden binnen ons gebouw heeft geleerd dat er helaas nog maar beperkt activiteiten kunnen worden hervat. Dat omvat o.a. muziek-, dans- en toneellessen en repetities. Daarbij geldt een maximum van 30 personen en dient, indien mogelijk, een mondkapje te worden gedragen. Binnensporten zijn ook weer toegestaan maar er mogen geen officiële wedstrijden worden gehouden. Vergaderingen en andere bijeenkomsten zijn echter nog niet toegestaan! Een compleet overzicht van de nieuwe situatie die overigens komende maandag 17 mei nog wel moet worden bevestigd, is te lezen op de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-11-mei-in-eenvoudige-taal

Het bestuur van SEBO hoopt dat hiermee een eerste stap wordt gezet naar normalisering van het gebruik van ’t Onderdak.

Wij gaan ervan uit dat u allen zich strikt aan deze versoepelde maatregelen zult houden en wensen u nogmaals heel veel sterkte in deze moeilijke tijden.

Met vriendelijke groet,

Paul van Riet,
Voorzitter SEBO

De LOCATOR CONTEST

Afgelopen dinsdag 11 mei hebben we vanuit de shack weer de locator contest gedraaid en met het stokje in de mast met België gewerkt en met Grouw 132 km met prima signalen. Het is jammer dat we ondanks de aankondiging op 6 mei maar heel weinig afdelingsleden gewerkt hebben.

De WAP (Worked All Provinces) contest

Beste OM’s en YL’s, Op zaterdag 12 juni 2021 wordt de 53e Worked all Provinces Contest gehouden.

Het doel van deze contest is het werken van zoveel mogelijk stations in zoveel mogelijk Nederlandse provincies. Extra multipliers kunnen gescoord worden door verbinding te maken met de VRZA-afdelingen met de verenigingscalls inclusief PI4CQP/a en PI4VRZ/a. Clubstations Als clubstation kun je uiteraard meedoen aan de WAP-contest. Hiermee kun je punten verdienen voor het klassement van de afdelingsbeker. Gelukkig zijn de Coronamaatregelen versoepeld en is de avondklok weer afgeschaft en hopelijk kunnen de afdelingen weer in de clubshack samenkomen om met de contestcrew op gepaste afstand deel te nemen maar misschien maken jullie er wel een velddag van. VRZA afdelingen die deelnemen kunnen mij uiterlijk 2 juni per mail laten weten of ze als afdeling deel gaan nemen. Jullie zullen vanaf 10 juni 2020 op de landelijke website vermeld worden zodat alle deelnemers weten naar welke stations ze uit kunnen luisteren om extra multipliers te verdienen.

Individueel
Als individu ben je natuurlijk ook welkom om mee te doen en je log in te sturen. Je kunt alleen thuis of op een buitenlocatie lekker vrij en/of hoog ergens gaan zitten als portabel station. Vanaf 10 juni kun je de deelnemende VRZA clubstations, die zich vooraf hebben aangemeld, op de website van de VRZA vinden zodat je kunt zien met welke stations je extra multipliers kunt verdienen. Afdelingsbeker Met de verbindingen die in de WAP contest gemaakt worden kunnen door alle deelnemende VRZAleden ook punten verdiend worden voor de VRZA-afdelingsbeker voor de afdeling waar ze bij staan ingeschreven We hopen dat het weer een gezellige contest wordt en dat er veel van de 17 VRZA afdelingen mee gaan doen samen met PI4VRZ/A en PI4CQP/A. Met vriendelijke groet, Karin Mijnders PA2KM contestmanager NLC en WAP.

Regelement WAP
De zaterdag van het tweede volle weekend in juni 1400-20.00 UTC (16.00-22.00 LT)

Deelname
Aan de WAP contest kan worden deelgenomen door Nederlandse (inclusief de BES eilanden) en buitenlandse zend- en luisteramateurs en groepsstations in de volgende secties.

Sectie A: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor multi operators.
Sectie B: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor single operators.
Sectie C: 2 m en 70 cm band voor single N-amateurs.
Sectie D: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor luisteramateurs.
Sectie E: All band (6m + 4 m + 2 m + 70cm en hoger), buitenlandse stations

Verbindingen Voor de contest tellen alleen de verbindingen mee die zijn gemaakt binnen de geldende tijden en waarvan alle gegevens correct zijn uitgewisseld. Dubbele en crossband verbindingen en verbindingen gemaakt via relaisstations e.d. mogen niet worden meegeteld. Elk station mag één maal per band worden gewerkt. Voor sectie D geldt dat elk station per band maximaal 3 keer in het log mag voorkomen. Uitwisselen Met elk station dient te worden uitgewisseld: ➢ Rapport en volgnummer (per band met 001 beginnen) ➢ Voor een station binnen de Nederlandse grenzen de afkorting van de provincienaam van waaruit wordt gewerkt.

Dit zijn; GR= Groningen, FR= Friesland, DR= Drente, OV= Overijssel, GD= Gelderland, FL= Flevoland, UT= Utrecht, NH= Noord-Holland, ZH= Zuid-Holland, ZL= Zeeland, NB= Noord-Brabant, LB= Limburg.

➢ Voor alle stations buiten de Nederlandse grenzen de QTH- locator van waaruit wordt gewerkt. Multipliers Als multipliers tellen per band;
➢ De gewerkte provincie. ➢ De prefixen PJ4, PJ5 en PJ6 ➢ Het clubstation PI4VRZ/A van de VRZA. ➢ Het clubstation PI4CQP/A de redactie van CQPA. ➢ Alle 17 VRZA afdelingsstations; – Achterhoek PI4AVG – Oost-Brabant PI4EHV – Flevoland PI4FLD – ‘t Gooi PI4VGZ – Groningen PI4GN – Haaglanden PI4DHG – Helderland PI4ADH – Kagerland -PI4KGL/PA6V – Eemland PI4RCB – Noord-Limburg PI4VNL – Zuid-Limburg PI4ZLB – Zuid-West Nederland PI4ZWN – Zuid Veluwe PI4EDE – IJsselmond PI4YSM – Twente PI4TWN – Amsterdam PI4ASD – Drenthe PI4VDR ( De afdelingsstations kunnen tijdelijk een speciale call gebruiken) De clubstations die zich hebben aangemeld zullen vier dagen van tevoren op de website vermeld worden. Qso punten. Ieder Nederlands station, ook de stations van de BES eilanden Bonaire PJ4, St. Eustatius PJ5 en Saba PJ6, is 10 qso punten waard, ieder buitenlands station 1 punt Score De score is het totaal aantal QSO punten van alle banden bij elkaar opgeteld, maal het totaal aantal behaalde multipliers van alle banden bij elkaar opgeteld. Afdelingsbeker De behaalde punten door VRZA leden en VRZA-afdelingsstations tellen mee in het klassement voor de afdelingsbeker. (zie hiervoor het reglement van de afdelingsbeker). Logs Van de tijdens de contest gemaakte verbindingen moet per band een log worden gemaakt waarin moet worden vermeld; ➢ Per verbinding: Tijd (UTC), call, band, beide cijfergroepen met de provincie of locator van het tegenstation en de mode. ➢ In de sectie D: Tijd (UTC), call, band, rapport, provincie of locator van het gehoorde station en de call van het tegenstation. ➢ Voor deze contest is een logprogramma beschikbaar in N1MM , maar het mag ook in een Word of Open Office document gezet worden. ➢ Downloaden kan via https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/vhf_wap-zip/ Uitleg over hoe verder in N1MM+: https://n1mmwp.hamdocs.com/manual-supported/

Nou dit had dus makkelijk een nieuwsbrief kunnen worden, maar dan had er precies hetzelfde ingestaan.

INMELDEN OM MEE TE DOEN
Afdelingsleden worden verzocht/gevraagd om eens mee te doen, het is leuk om dit gezamenlijk te doen, niet allemaal tegelijk natuurlijk. Er wordt een schema gemaakt om bv een uurtje of zo mee te doen. Mogelijk komen we op 3 banden uit 70, 2, en 6 meter. Zijn er leden van een andere afdeling die mee willen doen ook gewoon aanmelden.
Voor iedereen volg de procedure vermeld in de kop van deze “Flash”

Ons clubstation PI4KGL zal meedoen met de contestcall PA6V

Dus doe allemaal mee en veel plezier.

PACC CONTEST 2021 en de LOCATOR CONTEST

Het eerste evenement staat voor de deur en dat is dinsdagavond om 20.00u de locator contest,  en op 13 en 14 februari staat de PACC op de lijst van 12.00 – 12.00u. Deze contesten klein en groot moeten alweer AFGEBLAZEN worden, redenen te over: De lockdown, de waterleiding van de shack is afgetapt i.v.m. de hevige aanhoudende vorst en kunnen we dus geen toilet gebruiken en het hek zit vastgevroren en de sleutel gaat niet in het bevroren slot. Naar verwachting gaat deze toestand zeker nog 14 dagen duren. Echt dikke vette pech voor ons. De operators die zich hebben opgegeven voor de beide contesten worden natuurlijk wel bedankt voor de spontane aanmeldingen en laten we hopen dat de zaken zich weer snel normaliseren zodat wij gezamenlijk weer onze hobby kunnen beoefenen. We houden u natuurlijk op de hoogte.

Voorspoedig Nieuwjaar

In de eerste plaats natuurlijk voor iedereen een heel gelukkig en voorspoedig nieuwjaar 2021 in de hoop dat dit veel goeds en club activiteiten gaat brengen. En natuurlijk verwelkomen wij ook ons eerste nieuwe lid van 2021 uit VOORSCHOTEN.

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief, is het ONDERDAK zeker nog tot de eerste week van februari volledig gesloten, het is natuurlijk zeer frustrerend maar we moeten gewoon geduld hebben. Ondertussen hebben wij de shack weer geïnspecteerd en wat water absorbers geplaatst wegens geringe vocht overlast verder is alles werkend en hebben we ook alweer de eerste LOCATOR contest gedaan, welke elke 2e dinsdag van de maand is. Start 20.00u. Het zou leuk zijn als u zich ook eens aanmeld op 2 meter FM op PI4KGL. Ook zoeken we in wisseldienst nog enkele operators die ons kunnen bijstaan.

Wim Visch PG9W
VZ en PM VRZA Afd. KAGERLAND PI4KGL/PA6V

Hoe gaat het er nu mee?

Ja we zitten gekluisterd aan huis, de meeste van ons denk ik toch, maar wat doen we dan op het gebied van hobby, alle kapotte spullen thuis repareren, een behangetje plakken, schilderen of jezelf vervelen. Dat is nogal wat en als je om je heen kijkt missen we toch wel het een en ander. We hadden op de club een winter BBQ willen organiseren, ja echt buiten hoor met vuurkorven en zo en lekkere hapjes, de nieuwjaarsreceptie missen we ook al. Toch gaan we niet bij de pakken neerzitten en blijven we plannen, een zomer BBQ dan maar? Of een radio opdrachtenrit, dat deden we 30 jaar terug al en dat was lachen gieren brullen. Wie van jullie zou in het bestuur willen zitten als organisator van het “buitengebeuren”?

Wie schrijft er eens een leuk stukje hoe hij/zij/samen door de CORONA heenkomen, kortom beste leden laat eens wat van jullie weten.

Allemaal gegroet en tot horens op de band?

Wim Visch PG9W
VZ en PM VRZA Afd. KAGERLAND PI4KGL/PA6V

Friese 11 Steden contest

Op Zondag 22 november wordt ook weer de Friese 11 steden contest georganiseerd, het is een leuke contest met veel deelname en prima georganiseerd. Een prima contest om net als de QSO party de week daarop, lekker vanuit uw shack te doen in 3 uurtjes tijd. Wij moedigen jullie dan ook aan op als “single operator” lekker mee te doen. Het reglement voor de Friese 11 steden contest kunt u lezen in Nieuwsbrief 99.

Het Onderdak gesloten

Op het moment van schrijven van Nieuwsbrief 99 is het ONDERDAK volledig gesloten, het is natuurlijk zeer frustrerend maar we moeten gewoon geduld hebben zodat we als alles weer in het normale is een grootse opening gaan beleven.

Eigen huisfrequentie PI4KGL

Het is er toch van gekomen en mede door het aanblijven van de vervelende omstandigheden hebben we besloten om vanaf vorige week een “huisfrequentie” in te voeren op 145.450 MHz. Op facebook is hier al melding over gemaakt en we hopen dat er druk gebruikt gemaakt van gaat worden. Voorlopig blijven we maandagavond ronde opschorten. Succes en wanneer mijn antenne op het dak staat zal ik me zeker inmelden.

Wim – PG9W

Tijdelijk geen bijeenkomsten

Op het moment van schrijven, na de uitslag van het CORONA journaal, waarbij nogal rigoureuze maatregelen zijn aangekondigd hebben wij als bestuur unaniem in spoedzitting de volgende maatregelen genomen:

1) Daar het reizen en verplaatsen van personen zoveel mogelijk beperkt wordt, het mondkapje dringend aanbevolen wordt in openbare ruimtes en met max 4 pers. bij elkaar staan, wordt tot nader order maar minstens 4 weken vanaf nu geen bijeenkomst gehouden in het Onderdak. In de volgende nieuwsbrief wordt u verder geïnformeerd. Vanaf donderdag 15 oktober is er dus geen bijeenkomst.

2) De CQWW-SSB DX Contest gaat NIET door, diegene die zich hebben opgegeven, hartelijk dank. Ook de locator contest(en) en geplande bestuursvergadering in oktober gaat/gaan niet door. Helaas maar jammer, maar wij nemen het zekere voor het onzekere.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen en hopen dat we elkaar weer spoedig kunnen treffen in genormaliseerde omstandigheden.