PACC CONTEST 2021 en de LOCATOR CONTEST

Het eerste evenement staat voor de deur en dat is dinsdagavond om 20.00u de locator contest,  en op 13 en 14 februari staat de PACC op de lijst van 12.00 – 12.00u. Deze contesten klein en groot moeten alweer AFGEBLAZEN worden, redenen te over: De lockdown, de waterleiding van de shack is afgetapt i.v.m. de hevige aanhoudende vorst en kunnen we dus geen toilet gebruiken en het hek zit vastgevroren en de sleutel gaat niet in het bevroren slot. Naar verwachting gaat deze toestand zeker nog 14 dagen duren. Echt dikke vette pech voor ons. De operators die zich hebben opgegeven voor de beide contesten worden natuurlijk wel bedankt voor de spontane aanmeldingen en laten we hopen dat de zaken zich weer snel normaliseren zodat wij gezamenlijk weer onze hobby kunnen beoefenen. We houden u natuurlijk op de hoogte.

Voorspoedig Nieuwjaar

In de eerste plaats natuurlijk voor iedereen een heel gelukkig en voorspoedig nieuwjaar 2021 in de hoop dat dit veel goeds en club activiteiten gaat brengen. En natuurlijk verwelkomen wij ook ons eerste nieuwe lid van 2021 uit VOORSCHOTEN.

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief, is het ONDERDAK zeker nog tot de eerste week van februari volledig gesloten, het is natuurlijk zeer frustrerend maar we moeten gewoon geduld hebben. Ondertussen hebben wij de shack weer geïnspecteerd en wat water absorbers geplaatst wegens geringe vocht overlast verder is alles werkend en hebben we ook alweer de eerste LOCATOR contest gedaan, welke elke 2e dinsdag van de maand is. Start 20.00u. Het zou leuk zijn als u zich ook eens aanmeld op 2 meter FM op PI4KGL. Ook zoeken we in wisseldienst nog enkele operators die ons kunnen bijstaan.

Wim Visch PG9W
VZ en PM VRZA Afd. KAGERLAND PI4KGL/PA6V

Hoe gaat het er nu mee?

Ja we zitten gekluisterd aan huis, de meeste van ons denk ik toch, maar wat doen we dan op het gebied van hobby, alle kapotte spullen thuis repareren, een behangetje plakken, schilderen of jezelf vervelen. Dat is nogal wat en als je om je heen kijkt missen we toch wel het een en ander. We hadden op de club een winter BBQ willen organiseren, ja echt buiten hoor met vuurkorven en zo en lekkere hapjes, de nieuwjaarsreceptie missen we ook al. Toch gaan we niet bij de pakken neerzitten en blijven we plannen, een zomer BBQ dan maar? Of een radio opdrachtenrit, dat deden we 30 jaar terug al en dat was lachen gieren brullen. Wie van jullie zou in het bestuur willen zitten als organisator van het “buitengebeuren”?

Wie schrijft er eens een leuk stukje hoe hij/zij/samen door de CORONA heenkomen, kortom beste leden laat eens wat van jullie weten.

Allemaal gegroet en tot horens op de band?

Wim Visch PG9W
VZ en PM VRZA Afd. KAGERLAND PI4KGL/PA6V

Friese 11 Steden contest

Op Zondag 22 november wordt ook weer de Friese 11 steden contest georganiseerd, het is een leuke contest met veel deelname en prima georganiseerd. Een prima contest om net als de QSO party de week daarop, lekker vanuit uw shack te doen in 3 uurtjes tijd. Wij moedigen jullie dan ook aan op als “single operator” lekker mee te doen. Het reglement voor de Friese 11 steden contest kunt u lezen in Nieuwsbrief 99.

Het Onderdak gesloten

Op het moment van schrijven van Nieuwsbrief 99 is het ONDERDAK volledig gesloten, het is natuurlijk zeer frustrerend maar we moeten gewoon geduld hebben zodat we als alles weer in het normale is een grootse opening gaan beleven.

Eigen huisfrequentie PI4KGL

Het is er toch van gekomen en mede door het aanblijven van de vervelende omstandigheden hebben we besloten om vanaf vorige week een “huisfrequentie” in te voeren op 145.450 MHz. Op facebook is hier al melding over gemaakt en we hopen dat er druk gebruikt gemaakt van gaat worden. Voorlopig blijven we maandagavond ronde opschorten. Succes en wanneer mijn antenne op het dak staat zal ik me zeker inmelden.

Wim – PG9W

Tijdelijk geen bijeenkomsten

Op het moment van schrijven, na de uitslag van het CORONA journaal, waarbij nogal rigoureuze maatregelen zijn aangekondigd hebben wij als bestuur unaniem in spoedzitting de volgende maatregelen genomen:

1) Daar het reizen en verplaatsen van personen zoveel mogelijk beperkt wordt, het mondkapje dringend aanbevolen wordt in openbare ruimtes en met max 4 pers. bij elkaar staan, wordt tot nader order maar minstens 4 weken vanaf nu geen bijeenkomst gehouden in het Onderdak. In de volgende nieuwsbrief wordt u verder geïnformeerd. Vanaf donderdag 15 oktober is er dus geen bijeenkomst.

2) De CQWW-SSB DX Contest gaat NIET door, diegene die zich hebben opgegeven, hartelijk dank. Ook de locator contest(en) en geplande bestuursvergadering in oktober gaat/gaan niet door. Helaas maar jammer, maar wij nemen het zekere voor het onzekere.

Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen en hopen dat we elkaar weer spoedig kunnen treffen in genormaliseerde omstandigheden.

Maandagavond ronde

Vanaf maandag 21 september van ca. 20.00 uur tot 21.00 uur local time zullen wij onze clubuitzendingen weer hervatten vanuit onze shack in Oegstgeest. Uiteraard hopen wij weer op een hoop aanmeldingen en mogelijk noviteiten en vakantie-ervaringen op VHF/UHF. Ook zijn wij nog steeds op zoek naar operators, tot nu toe slechts 1 aanmelding ontvangen, welke ons kunnen helpen op een maandagavond. Meld u aan op de clubavond of via vrzakgl@gmail.com

Zomerstop

Na de eerste bijeenkomst, waarvoor ingetekend moest worden, hadden we precies het juiste voorgeschreven aantal bezoekers. Prima zaak dus en iedereen happy. De volgende drie bijeenkomsten varieerden in bezoekers aantallen maar de zaak kwam weer lekker op gang, zo ook de vakantie.

Afgelopen donderdag hebben we dan ook aangekondigd dat we voor het eerst in al die jaren een ZOMERSTOP gaan inlassen, zeker gezien het mooie warme weer. Het is de bedoeling om op de volgende data geen clubavond te houden: Donderdag 13, 20 en 27 augustus.

Op 3 september zien wij u dan weer geheel uitgerust terug.

De PI4KGL ronde (2)

De maandagavondronde is goed begonnen en trok zo af een toe ook amateurs uit de buurt, echter met de vakantie in zicht, het mooie weer de strandbezoekjes enz., leidde tot steeds minder aanmelders en afgelopen maandag zijn we om 20.30 uur al gestopt wegens gebrek aan belangstelling. Wel konden we vakantiegangers “per ongeluk?” werken uit Brabant en Gelderland. Hierop voortbordurend heeft het bestuur besloten op ook hier een vakantie stop in te voeren om de vaste operators ook een vakantie rust te gunnen.

Wij bedanken dan ook de aanmeldingen van de gastoperators en zullen deze na de vakantie dan ook gaarne indelen. Vanaf maandagavond 10 augustus t/m maandagavond 14 september zullen er geen uitzendingen plaats vinden uit de shack in Oegstgeest. Op maandagavond 21 september zijn wij weer present. Overigens zoeken wij nog steeds operators, zodat niet steeds dezelfde mensen de tent open houden. Uiteraard doen wij dit in overleg met jullie.

Aanmelden op het bekende adres vrzakgl@gmail.com