Buitengewone Afdeling Ledenvergadering

Leiden 29 januari 2024

Geachte leden van de afdeling Kagerland van de VRZA.

Graag wil ik u uitnodigen voor een buitengewone afdeling ledenvergadering op donderdag 15 februari aanstaande om 20:00 uur in het Cultureel Centrum ’t Onderdak
J.P. Gouverneurslaan 40A – Lokaal 6  2171 ER  Sassenheim.

Deze vergadering wordt bijeengeroepen om 2 redenen.

De eerste reden is dat de beheerder van het terrein aan de Kwaaklaan vindt dat wij als bestuur daar de installatie verwaarloosd hebben en hij daarvoor een behoorlijke hoeveelheid geld wil hebben om deze weer in een dusdanige staat te brengen dat wij daar weer contesten kunnen gaan draaien.

Wij als bestuur vinden het een  investering die wij niet zonder toestemming van de afdelingsleden kunnen toezeggen.

De tweede reden is dat wij als bestuur liever zien dat er een ontmanteling van de installatie aan de Kwaaklaan plaatsvindt, wat wil zeggen dat wij onze zender en andere eigendommen er weghalen.

De  meeste antennes zijn in zo’n staat dat we die beter aan de oud ijzerboer kunnen meegeven en als wij een ander onderkomen vinden wij weer met een frisse start de afdeling kunnen opbouwen.

Mocht u als afdeling vinden dat er voor de eerste reden moet worden gekozen, er ook een  nieuw bestuur mag aantreden. Wij stappen dan op en leggen onze taken neer.

Als er voor de tweede optie wordt gekozen, verwachten wij wel een actieve deelname van de leden om de installatie aan de Kwaaklaan te ontmantelen.

Met vriendelijke groet,

Henk Smits PE1KFC,

Voorzitter afd. Kagerland

Reacties zijn gesloten.