BALV 15 februari 2024

 Op 15 februari kwamen de leden van Kagerland bijeen in ‘t Onderdak te Sassenheim. Er stond slechts één punt op de agenda, n.l. het wel of niet in stand houden van de shack in Oegstgeest. We vonden dit als bestuur een dermate belangrijk vraagstuk, dat we hadden besloten hierover de leden te raadplegen. We doen bij Kagerland tenslotte niet aan ivoren torentjes en willen graag horen hoe jullie in de materie staan.

Het terrein aan de Kwaaklaan in Oegstgeest is enige tijd geleden wederom van eigenaar gewisseld. Sterker nog: het terrein is nu in tweeën opgesplitst en heeft dus twee eigenaren. De eigenaar van het gedeelte waar de grote bunker staat heeft onze tussenpersoon (Wim Visch) gesommeerd om alle antennemasten op korte termijn te verwijderen, zonder mogelijkheid om deze weer terug te mogen plaatsen. Daarmee verdween dus automatisch alle waarde van de shack om te kunnen contesten op HF.

Het andere gedeelte van het terrein, waar de kleine zendbunker staat, beschikt slechts over twee Procom antennes voor 2/70 in de grote mast en nog wat draadantennes. Bovendien is de toekomst van onze mogelijkheden om daar aanwezig te blijven nogal onzeker. Wij vonden het onverstandig om daar veel geld in te pompen, aangezien het jullie geld is (zo werkt dat in een vereniging). Daarnaast zouden we niet weten hoe we daar een nieuwe HF beam moeten plaatsen, want daar is nauwelijks ruimte voor. Bovendien zou die beam dan zó laag komen te staan dat hij nauwelijks bruikbaar is.

Kortom: stemmen dus. Er waren twee stem opties; de shack aanhouden (met de zekerheid dat we daar voor geruime tijd kunnen blijven zitten), of de shack afstoten.

Uitslag stemming:

Shack onder voorwaarden aanhouden: 14
Shack verlaten: 20
Blanco stem: 1
Ongeldige stem: 1

De leden hebben gesproken…..

 Het mag duidelijk zijn dat de afdeling vanaf heden geen enkele bemoeienis meer heeft met het terrein. Een algemeen uitgesproken wens was, dat we naarstig op zoek gaan naar een nieuwe zendlocatie, waarbij de voorkeur uitgaat naar een plek waar zowel gezonden kan worden, als gesocialized. Voor dat laatste hebben we ‘t Onderdak, maar het behoeft geen nader betoog dat dat beter kan. Het bestuur deelt die mening zeer zeker en roept iedereen nogmaals op om uit te zien naar een dergelijke plek. Zelf zijn we ook goed aan het rondkijken. Hoe leuk is het om iets totaal nieuws op te bouwen met z’n allen?

Mail je suggesties naar: vrzakgl@gmail.com 

73 de Gert – PD0CT

Bestuurslid & PR manager
VRZA afd. Kagerland