VRZA QSO PARTY 2019   VRZA QSO PARTY 2019

Toen we de party in de vorige eeuw opgestart hadden konden we niet bedenken dat we het 29 jaar zouden volhouden.

De eerste vond plaats op de 40e verjaardag van de VRZA.
Nou het is dus zover op 24 november 2019 gaat de 29e editie van start.

We zullen werken op 2 meter en  op 80 mtr in het bandsegment 3.650-3.750 MHz.
De QSO party is van 11.00 – 14.00 uur lokale tijd

Deze QSO party zal in het teken staan van een gezellige bijeenkomst via de radio, waarbij zo veel mogelijk V.R.Z.A. clubstations in de lucht zullen zijn. Het is GEEN contest, dus u behoeft ook geen volgnummers uit te wisselen.

Wel kunt u deze dag het bijzonder mooie DIVISIONAL AWARD in de wacht slepen met de vermelding

“29e  VRZA QSO party 2019 “.

Om dit award te behalen wijken we iets af van de normale regels, juist omdat het in een dag te behalen is.

Voor het aanvragen van het award dient u op HF 8 en op VHF/UHF 4 PI4 clubstations van de VRZA   gewerkt te hebben.

De QSO party wordt gehouden op zondag 24 nov a.s.
van 11.00 – 14 .00 uur local time op de banden 80 en 2 meter.
En let op: Er zijn 2 nieuwe clubstations bijgekomen,
welke we natuurlijk van harte welkom heten.
De
 clubstations zijn PI4ASD Amstelland en
PI4RCB Radio Club Bunschoten.

De volgende PI4 stations tellen mee voor het award en we moedigen ze dan ook aan om allemaal QRV te zijn:

PI4ADH   Helderland                                   PI4TWN   Twente

PI4AVG   Achterhoek                                   PI4VGZ    ´t Gooi

PI4DHG   Haaglanden                                 PI4VNL     Noord Limburg

PI4EDE    Zuid Veluwe                                PI4YSM    Ysselmond                                    

PI4EHV    Oost Brabant                              PI4ZLB     Zuid Limburg

PI4FLD    Flevoland                                      PI4ZWN    Z-W Nederland

PI4GN     Groningen                                     PI4VRZ/A Kootwijk Radio en mogelijk wisselend

PI4KGL   Kagerland                                      PI4CQP/A Hedel en mogelijk wisselend

PI4ASD   Amstelland                                   PI4RCB     Radio club Bunschoten

De logs kunt u, binnen 4 weken,  mailen aan contestmanager@vrza.nl  Karin Mijnders PA2KM
Voor de aanvraag van het DIVISIONAL award dient u een loguittreksel te sturen aan de award manager:
Marjolein Wobbema PD1MWK, awards@vrza.nl

Aanvragen: o.v.v. Divisional Award en  uw call of luisternummer. In de volgende CQ-PA vind u de betaling details.
Ook de clubstations moedigen wij aan hun logs op te sturen, daar deze gebruikt kunnen worden ter controle van de aanvragen voor het Divisional award.
Ook onze luisteramateurs moedigen wij aan om hun log in te sturen volgens de normale regels, dus niet meeliften met een station.
Wij wensen ieder veel plezier toe op 24e november en hopen velen van u op de band te ontmoeten. Tot werkens.

W.A. Visch PG9W                             Karin Mijnders
Manager QSO party.                       Nieuwe Manager QSO party

PS, Denk er wel aan dat op 80 meter de condities kunnen toenemen, hetgeen het lekker spannend kan maken.

Zoals jullie weten organiseer ik deze keer mijn laatste QSO party en gaat Karin het stokje over nemen. Langs deze weg wil ik jullie allemaal heel hartelijk danken voor jullie trouwe deelname maar uiteraard blijf ik natuurlijk meedraaien met PI4KGL in de QSO party.

Karin heel veel succes gewenst met deze “bijtaak” naast je uitstekende werkzaamheden van/in de Locator contest.

Tot horens/werkens/ziens
Wim Visch PG9W

QSO Party

Zondag 25 november vanaf 11.00 uur lokale tijd tot 14.00 uur is er weer de jaarlijkse QSO PARTY. De shack op de Kwaaklaan 5 in Oegstgeest, voorzien van allerlei zendapparatuur, hoge antennes, beams, verwarming, koffie met gebak en een stuk gezelligheid is OPEN voor jullie. Wij zijn op zoek naar operators, het is geen contest, maar gewoon gezellig met andere afdelingsleden een praatje houden op 2 mtr en 80 mtr. Ook de N amateurs kunnen met PI4KGL op 80 mtr een praatje maken en ervaren hoe anders dat is op SSB HF. Wil je graag een half uurtje of zo ingedeeld worden op 2 of 80,  laat het mij dan even weten, het is maar 3 uurtjes en gaat vooral om de gezelligheid. Een mooie gelegenheid om eens te zien wat KGL leden in 5 jaar bereikt hebben met de nieuwe shack. Tot zondag en geen excuses, de kachel brand.

Wim Visch PG9W
Voorzitter afdeling Kagerland PI4KGL
email pg9wham@gmail.com

 

50ste WAP contest

Op zaterdag 16 juni 2018 is het zo ver!!! Voor de 50ste maal wordt dan de VRZA Worked All Provinces Contest gehouden en de afdeling Kagerland gaat meedoen vanaf de communicatiebunker. Geef je alvast op door een berichtje te sturen naar:  bestuurkgl@vrza.nl

Bron: VRZA.nl

De WAP Contest is een ALL MODE Contest op VHF en UHF.

Feest!
Omdat we dit jaar de 50e contest hebben, vieren we een feestje.
Elk clubstation dat zich voor deelname, voor 31 mei 2018 opgeeft bij de contestmanager, zal door het bestuur van de VRZA een taart toegestuurd krijgen op de contestdag om deze met de contestcrew te delen.

Datum
Zaterdag 16 juni 2018
1400-20.00 UTC (16.00-22.00 LT)

Deelname
Aan de 50e WAP contest kan worden deelgenomen door Nederlandse (inclusief de BES eilanden) en buitenlandse zend- en luisteramateurs en groepsstations in de volgende secties:

Sectie A: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor multi operators.
Sectie B: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor single operators.
Sectie C: 2 m en 70 cm band voor N-amateurs (single).
Sectie D: All band (6m + 4m + 2m + 70cm en hoger), all mode voor luisteramateurs.

Verbindingen
Voor de contest tellen alleen de verbindingen mee die zijn gemaakt binnen de geldende tijden en waarvan alle gegevens correct zijn uitgewisseld. Dubbele en crossband verbindingen en verbindingen gemaakt via relaisstations e.d. mogen niet worden meegeteld.
Elk station mag één maal per band worden gewerkt. Voor sectie D geldt dat van het aantal gehoorde stations niet meer dan 50% gehoord mag zijn in QSO met éénzelfde tegenstation.

Uitwisselen
Met elk station dient te worden uitgewisseld:
➢ Rapport en volgnummer (per band met 001 beginnen)
➢ Voor een station binnen de Nederlandse grenzen de afkorting van de provincienaam van waaruit wordt gewerkt. Dit zijn; GR= Groningen, FR= Friesland, DR= Drente, OV= Overijssel, GD= Gelderland, FL= Flevoland, UT= Utrecht, NH= Noord-Holland,
ZH= Zuid-Holland, ZL= Zeeland, NB= Noord-Brabant, LB= Limburg.
➢ Voor alle stations buiten de Nederlandse grenzen de QTH- locator van waaruit wordt gewerkt.

Multipliers
Als multipliers tellen per band;
➢ De gewerkte provincie.
➢ De prefixen PJ4, PJ5 en PJ6
➢ Het clubstation PI4VRZ/A van de VRZA.
➢ Het clubstation PI4CQP/A van de redactie van CQPA.
➢ Alle 14 VRZA afdelingsstations; Achterhoek PI4AVG, Oost-Brabant PI4EHV, Flevoland PI4FLD, Gooi PI4VGZ, Groningen PI4GN, Haaglanden PI4DHG, Helderland PI4ADH, Kagerland PI4KGL, Noord-Limburg PI4VNL, Zuid-Limburg, PI4ZLB, Zuid-West Nederland PI4ZWN, Zuid Veluwe PI4EDE, IJsselmond PI4YSM, Twente PI4TWN
( De afdelingsstations kunnen tijdelijk een speciale call gebruiken)

De clubstations die zich hebben aangemeld zullen vanaf 10 juni 2018 op de website vermeld worden.

QSO punten.
Ieder Nederlands station, ook de stations van de BES eilanden Bonaire PJ4, St. Eustatius PJ5 en Saba PJ6, is 10 qso punten waard, ieder buitenlands station 1 punt

Score
De score is het totaal aantal QSO punten van alle banden bij elkaar opgeteld, maal het totaal aantal behaalde multipliers van alle banden bij elkaar opgeteld.

Logs
Van de tijdens de contest gemaakte verbindingen moet per band een log worden gemaakt waarin moet worden vermeld;
➢ Per verbinding: Tijd (UTC), call, band, beide cijfergroepen met de provincie of locator van het tegenstation en de mode.
➢ In de sectie D: Tijd (UTC), call, band, rapport, provincie of locator van het gehoorde station en de call van het tegenstation.
Log inzendingen dienen vergezeld te gaan van een voorblad waarop minimaal de volgende gegevens vermeld dienen te staan:
➢ Call van het deelnemende station.
➢ Provincie van waaruit wordt gewerkt.
➢ Naam en adres van de (first) operator en eventueel /A adres.
➢ Eventuele calls en namen van second operators.
➢ De sectie waarin wordt deelgenomen.
➢ Gebruikte apparatuur met gebruikte vermogen.
➢ Lijst met de gebruikte multipliers.
➢ DE PUNTEN BEREKENING.
➢ Ondertekend “FAIRPLAY” statement.

Prijzen
Voor elke sectie zijn de volgende prijzen beschikbaar:
➢ Een trophy voor de winnaar;
➢ Een aandenken voor elke deelnemer met minsten 10 verbindingen.

Logs dienen uiterlijk 2 weken na de contest in het bezit te zijn van de contestmanager:

VRZA Contestmanager
Karin Mijnders
Schippersweg 28
4455 VP Nieuwdorp
Of via e-mail: contestmanager@vrza.nl

In alles waarin dit reglement niet voorziet wordt beslist door de contestmanager.

Meer informatie is te vinden via de website van de VRZA Nederland.

DKARS Contest 4 en 5 juni 2016

PI4KGL/PA6V DKARS Contest 2016

PI4KGL gaat dit jaar meedoen met de DKARS Contest met de bekende contest call PA6V.

Het doel van deze wedstrijd is om de verbondenheid van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden naar de rest van de wereld te laten zien en daarbij geven we ook Nederlandse amateurs die woonachtig zijn in het buitenland daarbij een rol in.

Wanneer is de DKARS Contest?

De contest wordt gehouden op 4 en 5 juni 2016 (15:00 – 15:00 UTC, dat is 17:00 – 17:00 local)

Duur
24 uur

Mode(s)
SSB en CW.

Banden
40, 20, 15, 10 en 6 meter.

Contest regels zijn te vinden op : http://www.dkars.nl/index.php?page=rules

Zoals altijd, doen we graag mee met zoveel mogelijk contest operators. Heb je zin om mee te doen, stuur even een mailtje naar : steven@pa6v.nl

P40L Aruba DKARS Contest Station

P40L Aruba Contest Station

Kagerland CQ WPX Contest

Helaas doordat het paasweekend precies tijdens de CQ WPX Contest valt, zijn er te weinig nacht operators. En omdat we voor de nacht op een andere locatie wilde gaan zitten, hebben we besloten om dit jaar niet tijdens de nachtelijke uren mee te doen.

Het bestuur heeft besloten om dan in iedergeval zaterdag van 10.00 tot 22.00 (lokale tijd) wel mee te doen met de contest. Uiteraard zullen we lang niet zoveel punten scoren als normaal, maar het is niet anders.

In de contestplanner heb ik alle genoteerde tijden gewist en opnieuw een tijdsschema geplaatst. Ik denk dat het de zaterdagmiddag gezellig druk zal zijn, als er genoeg zijn kunnen we wellicht chinees halen…?

Voor iedereen die mee wilt doen met de contest, kan je opnieuw je tijden aangeven in de contestplanner http://www.pa6v.nl

Als de zaterdag erg vol raakt, dan kunnen we eventueel ook zondag nog mee doen.

Locatie zal gewoon in Warmond zijn.

CQ WW WPX Contest – Maart 2016

Contesters graag met spoed aanmelden voor de CQ WW WPX contest. Aanmelden

Zaterdag 26 en Zondag 27 Maart doet Kagerland weer mee met de CQ WW WPX Contest met de call PA6V.

Wil je mee doen, zet deze datum alvast in je agenda. Het is een 48 uurs contest, dus genoeg mogelijkheden om mee te doen!

Heb je geen contest ervaring… maakt niets uit. Er zullen altijd ervaren contest operators aanwezig zijn en we kunnen een contest training vooraf doen zodat je het één en ander al weet.

Ook als je (nog) geen licentie hebt is dit geen probleem om ook zelf achter de radio te zitten en contacten te maken.

Dus wil je meedoen? Stuur een mailtje naar : steven@pa6v.nl