Leden vergadering van de afdeling Kagerland

Op 1 maart 2018 houden we onze jaarlijkse leden vergadering. Aanvang 20:00 uur in het Onderdak te Sassenheim.

1. Opening
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen extra ledenvergadering van 20 april 2017*
4. Jaarverslag van de secretaris
5. Financieel verslag van de penningmeester
6. Verslag van de kascommissie
7. Verkiezing nieuwe kascommissie
8. Begroting 2018
Pauze
9. Bestuursverkiezing**
10. Voortgang Communicatie-Bunker
11. Website
12. Rondvraag
13. Sluiting

** Deze notulen en andere stukken krijgt u toe gestuurd na de bestuursvergadering van 6 februari 2018
** Jaap, PA8VK voorzitter, aftredend en niet herkiesbaar
Nick, PA0NCV penningmeester aftreden en herkiesbaar
Steven, PD8A Contestmanager aftredend niet herkiesbaar
Henk, PE1PYZ Barmanager aftredend en herkiesbaar
Wim, PG9W heeft zich beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie

Eventueel andere kandidaat bestuursleden kunnen zich aanmelden tot uiterlijk dinsdag 20 februari 2018 bij een van de bestuursleden of via: bestuurkgl@vrza.nl

Extra afdelingsjaarvergadering 20 april

Hierbij nogmaals de oproep voor onze extra afdelingsjaarvergadering. Op deze avond zullen we de uitgestelde bestuursverkiezing houden. In de agenda rechts op deze website is de agenda van de vergadering te downloaden. We hopen u te zien op donderdag 20 april 2017 om 20:00 uur.

 

 

Vanaf donderdag 6 April elke donderdagavond clubavond vanaf 19:30u

De clubavonden zijn vanaf heden weer op de vertrouwde donderdagavond.

Zoals op het  afgelopen ledenoverleg al naar voren kwam is dat er een grote voorkeur bestaat voor een clubavond op de donderdagavond. We zijn erg blij dat we dit hebben kunnen realiseren voor het gehele jaar. Lokaal 6 in theater het Onderdak is onze ruimte, deze ruimte is 49 m2 groot en is voorzien van :

 • Keukentje met glazen en kopjes
 • Meubilair voor 40 personen
 • Groot projectiescherm
 • WiFi
 • Koffie, thee, drankjes en versnaperingen
 • Parkeerruimte
 • Toiletten
 • Elke donderdagavond van 19:30 – 23:00                                                                                                                                           

Perfect dus voor lezingen, knutselavonden, gezellige clubavonden met versnaperingen. We hopen weer op een ouderwetse opkomst met veel gezelligheid, discussie en beweringen. Ideeën voor een project of thema avond? We willen het graag weten. Contesten zullen we natuurlijk vanuit de communicatiebunker in Oegstgeest blijven doen maar het idee is wel om met PI4KGL weer snel QRV te zijn op de donderdagavonden.

Het adres is:

Cultureel Centrum ’t Onderdak
J.P. Gouverneurlaan 40A – Lokaal 6
2171 ER  Sassenheim

 

Mededeling van de Regionale QSL-Manager

Bij de Regionale QSL Manager (RQM) zijn op dit moment een heleboel kaarten aanwezig, ook voor de amateurs die nooit hun kaarten ophalen . Er zijn kaarten bij, die sinds eind jaren 80 niet meer opgehaald zijn.

Radiozendamateurs wereldwijd sturen elkaar ter bevestiging van een radioverbinding een kaart. Deze wordt QSL-kaart genoemd. Deze kaart bevat alle informatie over de gemaakte verbinding. Jaarlijks worden er duizenden kaarten verzonden en ontvangen. Om de kosten te beperken is in veel landen een organisatie opgezet die er voor zorgt dat de kaarten op een centraal punt worden ontvangen en verzonden.

In Nederland wordt dit verzorgd door het Dutch QSL Bureau (DQB)

 

 

VRZA afdeling Kagerland verhuist naar de communicatiebunker

Eindelijk is het zo ver, tijdens de ALV kon Wim PG9W ons vertellen dat we gaan verhuizen naar de Communicatiebunker aan de Kwaaklaan te Oegstgeest.

 • We gaan gebruik maken van de grote zendmast en de ondergelegen commandopost.
 • We krijgen een gebruiksrecht van telkens 10 jaar.
 • Alle mogelijke antennes mogen we plaatsen als we maar geen storingen veroorzaken.
 • In overleg mogen ook op en rondom de grote bunker antennes worden geplaatst.
 • Vanaf mei / juni zou e.a. rond moeten zijn en start de verbouwing en is er ook snel internet beschikbaar.
 • Via een eigen hoek in de grote bunker kunnen we mede gebruik maken van de bunkerbar, opslagruimte en de toiletten.

Dat wordt dus super leuk contesten en weer op de vertrouwde donderdagavond een clubavond.

Het is nog niet zover, maar wij zijn druk een ander tijdelijk onderkomen te vinden. Er is duidelijk een voorkeur voor de donderdagavond op een meer centrale locatie. We praten hier nu al een paar jaar over en de voortgang ging traag, maar we zijn er bijna. Wordt vervolgd.