Tafeltjesverkoop

Tafeltjesverkoop

In Januari van dit jaar is aan de regelmatige aanwezige OM’s op de clubavond de vraag gesteld wat te doen om deze clubavonden voor een groter aantal amateurs nog aantrekkelijker te maken. Het idee is naar voren gebracht om, naar goed voorbeeld, van de in de UK zo succesvol door dames gehouden “Kitchin Table Sales” te adopteren. Het idee is dat door enthousiaste dames allerlei kleding en andere huisraad goederen op een keukentafelformaat te koop aan te bieden aan de aanwezige geïnteresseerden.

                     

Groot succes?

Het idee was dus geboren om een soortgelijke table sale te gaan organiseren, maar dan met amateurspulletjes, op iedere laatste donderdag van de maand. Op 31 januari j.l. hebben we een eerste proef gedaan. Deze avond is met met veel plezier en grote mate van gezelligheid goed ontvangen. De “handel” met elkaar is deze avond toen goed verlopen. Maar zoals bij alle nieuwe activiteiten, is er een tijd van het inwennen en appreciëren van deze nieuwe dingen nodig.

Tweede proef

Op donderdag 26 september j.l. hebben we daarom wederom een proef met de tafeltjesverkoop georganiseerd. Ook deze 2e tafeltjesverkoop was succesvol. Er was wederom sprake van een gezellige clubsfeer, en er melde zich nieuwe gezichten om aan deze verkoping mee te doen. De foto’s geven een kleine impressie van deze avond.

                     

Doe mee!

Middels dit artikel willen wij u oproepen om ook mee te doen aan deze tafeltjesverkoop. Kijkt u eens rond in uw shack, in uw schuur, in uw opslag etc. om te kijken of er spulletjes bij zijn die op deze verkoop van eigenaar kunnen wisselen. De spulletjes moeten wel enigsinds ‘amateur gerelateerd’ zijn.

Het plan is om op donderdag 31 oktober aanstaande een volgende proef te doen met deze tafeltjesverkoop.

                     

Hoe krijg je een tafeltje?

Je kunt je via e-mail aanmelden bij: Maarten PA3ATV – watford31@gmail.com.

VERON leden zijn uiteraard ook van harte welkom om mee te doen aan de verkoop.

Toewijzing van de tafels vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst. Er zal duidelijk worden gecommuniceerd over de definitieve toewijzing. Deelnemers aan een eerdere tafeltjesverkoop zullen geduldig moeten zijn. Voorrang gaat uit naar nieuwe aanmeldingen. Er zijn per verkoping 4 tafels beschikbaar, en op dit ogenblik is al één tafel gereserveerd.

Tip voor de tafelhouder: Zorg voor voldoende wisselgeld in de vorm van munten!

 

 

IDZERDA dag

Op woensdag 6 november 2019 wordt van 10.00 uur tot 21.00 uur de IDZERDA dag georganiseerd ter herdenking van 100 jaar radio. Door de VRZA is deze dag i.s.m. een aantal leden geïnitieerd.

Het zendevenement wordt zo mogelijk op alle banden gehouden vanuit de locatie KURHAUS in Scheveningen en Dekkerhoek 5 a/b te Den Haag. Op deze dag zullen wij de speciale call PA100PCGG gebruiken. Van de afdeling hebben zich al enkele deelnemers aangemeld. Wilt u zich nog aanmelden doe dat dan via het het e-mailadres vrzakgl@gmail.com. Meer informatie kunt u in de CQ-PA 9 teruglezen vanaf bladzijde 42.

CQ World Wide SSB contest

In het weekend van 26 en 27 oktober doen we met de afdeling weer mee met de CQ World Wide SSB. De afdeling zal hier in participeren met de call PA6V vanuit de bunker in Oegstgeest. De start is op zaterdag 02.00 uur en eindigd op maandag 01.00 uur. Let op de tijden zijn LT (local time).

Wilt u meedoen, dan kunt u zich aanmelden bij steven@pa6v.nl of via www.pa6v.nl, hier kunt u eventueel uw voorkeur al invullen.