VRZA Kagerland Maandelijkse Tafeltjesverkoop

Op veler verzoek en teruggrijpend op het succes van de eerste proef in januari Organiseert onze afdeling op donderdagavond 26 september, weer een “Tafeltjesverkoop” op ons honk in het “Onderdak” te Sassenheim. De vriendschappelijke en gezellige sfeer die er in januari op die avond was, is mede de reden, dat er door de leden om herhaling van dit gebeuren is gevraagd.

En het succesvol tegen een vergoeding helpen verhuizen van allerlei aangeboden goederen , was voor de tafelhouders achteraf ook de moeite waard. De opzet van dit gebeuren was, om op iedere laatste donderdag avond van de maand een tafeltjes verkoop te houden. Met het enthousiaste animo voor dit club gebeuren, en als dit ook zo blijft, willen we in het vervolg iedere laatste donderdag van de maand dit herhalen. De gang van zaken is als volgt:

Deelname is kosteloos. Er zijn op de avond vier tafeltjes ( 85×85 cm.) beschikbaar. Er zijn nog enkele tafeltjes beschikbaar, dus neem contact op met Maarten.

Hoe krijg je een tafeltje?
Je kunt je via e-mail aanmelden bij ; Maarten PA3ATV – watford31@gmail.com.

VERON leden zijn uiteraard ook van harte welkom om leuk mee te doen.

Wie zich het eerst meldt krijgt tafeltje één en dan in volgorde de andere drie. Er zal duidelijk worden gecommuniceerd over de toewijzing. De datering en tijd op de aanvraag e-mail wordt de leidraad. Deelnemers aan de vorige tafeltjes verkoop zijn tot nader order uitgesloten.

Tip voor de tafelhouder: Zorg voor voldoende wisselgeld munten!

Waar?
Oude School / Theater “Het Onderdak”, Ruimte 6
J. P. Gouveneurlaan 40/a, hoek Parklaan Sassenheim.

Aanvang 20.00 uur. Tafelhouders kunnen vanaf 19.30 hun tafel inrichten.

De ruimte van de lokaliteit is beperkt, faciliteiten zijn:
Zitgelegenheid een beknopt bar assortiment, kapstokken, nette toiletten.
En natuurlijk veel gezelligheid bij het onderling QSO!

Tot ziens op 26 september aanstaande.

Website PI4KGL is verhuisd.

De website van PI4KGL is verhuisd naar de IT infrastructuur van de VRZA.

Zoals je zult merken werkt nog niet alles, maar hier zal de komende dagen aan gewerkt worden.
Zeer veel dank gaat uit naar Simon – PA9TV die op de achtergrond het meeste werk heeft gedaan.

Nog heel even geduld dus.

Jubileum: 40 jaar Kagerland

Het grandioze jubileum en de BBQ van het 40 jarig bestaan van de VRZA Afdeling Kagerland PI4KGL op 17 augustus op de zendlocatie in Oegstgeest. Uiteindelijk op de avond, 5 leden van het landelijk VRZA bestuur, 47 afdelingsleden en 3 afdelingsleden van de Veron Afdeling Leiden.

Eindelijk was het dan zover, op zaterdag 17 augustus zou het gaan gebeuren. Na het braamstruik en onkruidvrij maken van het terrein, dank mannen en vrouwen voor jullie tomeloze inzet, kon er begonnen worden met het opzetten van de tenten. Voor de zaterdag was de weersvoorspelling niet zo best, maar het lukte om de tenten droog op te zetten. Dat was maar gelukkig ook, want in de nacht van vrijdag op zaterdag en de zaterdag ochtend vielen er heel veel emmertjes naar beneden. In de middag is het opgeknapt en is het droog gebleven. 

De BBQ welke we door een catering bedrijf hebben laten uitvoeren loog er niet om en er bleef zelfs nog wat over. Zelfs leden van de “oude garde” hebben hun gezicht laten zien en waren er nog 2 personen uit het oprichtingsjaar!

       

De oprichtdatum was al eerder dit jaar, in januari hebben wij al een mooie en tastbare schaal mogen ontvangen van het bestuur, maar was het geen weer voor het buitengebeuren. De zilveren schaal is dus voor deze gelegenheid weer van zijn plek gehaald en nu “pro forma” nogmaals uitgereikt (zie foto) Wij danken dan ook de bestuursleden die op deze avond aanwezig waren en hopen ze wederom te ontmoeten bij het volgende jubileum?

     

Op de foto reikt Ruud Haller PA3RGH Voorzitter van de VRZA de zilveren 40 jarige jubileum schaal uit aan Wim Visch PG9W Voorzitter van de Afdeling Kagerland.