Tafeltjesverkoopavond

Hallo beste OM’s ,

Even reactie op de heel gezellig verlopen “tafeltjesverkoopavond” van afgelopen donderdag 31 januari in ’t Onderdak te Sassenheim.

De vooraankondiging, dat deze avond als proef is georganiseerd. Het idee om de clubavonden sociaal en dan ook technisch weer aantrekkelijker te maken voor een bezoek.

De vier tafels met voor de bezoekers interessante en ook niet …interessante spullen, waren goed bezet. De leden opkomst was ruim boven het gemiddelde, en er heerste onder de bezoekende leden een vrolijke atmosfeer. Het zou ook leuk zijn als Veron leden de volgende keer hun weg naar de volgende Tafeltjes verkoop (28-03-’19) in het Onderdak zouden vinden.

De gekozen stelling van maximaal 4 tafels bleek in de praktijk een juiste keuze. Aanbod en afnemers waren in evenwicht. Tenslotte als er teveel aanbod is, en te weinig bezoeker / kopers in deze beperkte ruimte, dat werkt niet.

Het verkopen en kopen ging heel geanimeerd, en bij een korte info ronde langs de tafels waren de reactie goed. Vooral de gemoedelijkheid kwam als punt naar voren.

Bij het afsluiten is door mij (PA3ATV) aan de nog aanwezigen gevraagd wat ze ervan vonden, ook nu waren de reacties, als heel leuk en gezellig, voor herhaling meer dan vatbaar.

De volgende tafelverkoop is in overleg met het bestuur op donderdag 28 maart gepland.

Niet de laatste donderdag van de maand februari, dan houdt de afdeling VRZA Kagerland zijn jaarlijkse ledenvergadering in het clubhonk. Daarna is bij verder succes, de tafeltjes verkoop weer de laatste donderdagavond van de maand.

Geïnteresseerden kunnen zich nu voor een plek in maart bij bestuurkgl@vrza.nl aanmelden.

Er zijn max. 4 tafeltjes beschikbaar. Wie het eerst komt…

Vriendschappelijke groet,
Maarten PA3ATV, Jaap PA8VK