17 februari 2017 Algemene Ledenvergadering

de Spelewey Breugelhof 8 te Voorhout

Op vrijdagavond 17-02-2017 houden wij weer onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Aanvang (uiterlijk) 20:00 in de Spelewey Breugelhof 8 te Voorhout

Agenda 2017

Vooruitlopend hierop zijn we weer op zoek naar leden die het leuk zouden vinden om deel te gaan nemen aan het dagelijks bestuur en zich op de ALV verkiesbaar willen stellen voor de duur van twee jaar. Het bestuur komt 4 keer per jaar bij elkaar op een bestuursvergadering.

Er zijn dit jaar 5 bestuursleden herkiesbaar en twee in 2018. Er zijn geen bestuursleden die hebben aangegeven zich niet verkiesbaar te willen stellen. Toch willen we u vragen contact met ons op te nemen als u een bestuursfunctie overweegt,op de ALV is er dan iets te kiezen en het is bijzonder leuk om te doen.

Kom en laat uw stem horen, we zitten er voor u!

Agenda : Agenda-ALV-17-02-2017

Notulen : ALV-notulen-25-2-2016

Reacties zijn gesloten.