Bestuur

Sinds 12 februari 2015:

Voorzitter

Jaap Vrolijk
PA8VK

Penningmeester

Nick Verbeek
PA0NCV

Secretaris

Henk Smits
PE1KFC

Contest manager

Steven Filipowicz
PD8A

Techniek

Aad van den Nieuwendijk
PD2AN

Schoolprojecten, SOTA, cursus

Frank Nijs
PC7C

Barcommissie

Henk Kranenburg
PE1PYZ

Correspondentieadres

VRZA afdeling Kagerland
Kwaaklaan 5
2341 NN  Oegstgeest
E-mail: bestuur@pi4kgl.org

Bankrekening

NL17INGB0005432296
Ten name van: VRZA afdeling Kagerland

Copyright foto's berust bij de fotografen