Bestuur

Sinds 1 maart 2018:

Voorzitter

Wim Visch
PG9W

Penningmeester

Nick Verbeek
PA0NCV

Secretaris

Henk Smits
PE1KFC

Contest manager

Peter Klink
PE1NXF

Barcommissie

Henk Kranenburg
PE1PYZ

Correspondentieadres

VRZA afdeling Kagerland
Kwaaklaan 5
2341 NN  Oegstgeest
E-mail: bestuur@pi4kgl.org

Bankrekening

NL17INGB0005432296
Ten name van: VRZA afdeling Kagerland

Copyright foto's berust bij de fotografen