Bestuur

Sinds 1 maart 2019:

Voorzitter

Wim Visch
PG9W

Penningmeester

Nick Verbeek
PA0NCV

Barcommissie

Henk Kranenburg
PE1PYZ

Nieuwe bestuursleden na de afdeling leden vergadering

  • Willen van Wageningen PA3WBR
  • Steven Filipowicz PD8A

Correspondentieadres

VRZA afdeling Kagerland
Kwaaklaan 5
2341 NN  Oegstgeest
E-mail: bestuurkgl@vrza.nl

Bankrekening

NL17INGB0005432296
Ten name van: VRZA afdeling Kagerland

Copyright foto's berust bij de fotografen